Affärsområden

Temahallen fokuserar på tre affärsområden: Stålhallar, stål och blästring & ytbehandling.

Svensktillverkade stålhallar

I mer än 30 år har Temahallen levererat svensktillverkade hallbyggnader i Sverige, Danmark och Norge. Genom ett målinriktat arbete mot effektivitet, kvalitet och fokus på kundernas behov, har vi utvecklat ett vinnande koncept för kompletta byggsatser med lång livslängd och för alla ändamål.