Stål

Temahallen tillverkar bärverkskomponenter och byggsmidesprodukter vid produktionsanläggningen i Vinslöv. Från och med 2:e Maj 2011 gäller Eurokoderna inklusive nationella anpassningar fullt ut för dimensionering och utförande av bärverkskomponenter i stål. Vad innebär detta?

Alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner ska CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad. Det innebär att tillverkarens anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Temahallen är sedan tidigare SBS certifierade via Nordcert. Samarbetet fortskrider och Temahallen kommer under hösten att vara certifierade mot EN1090. Härefter är Temahallen berättigade att CE- märka sina produkter. Förutom att vi levererar kompletta hallar så vill vi framhäva mångsidigheten och flexibiliteten med en egen produktion . Vi kan anpassa och skräddarsy komponenter i stål till olika ändamål, behöver nödvändigtvis inte vara byggprodukter.

När era ordinarie stålleverantörer inte räcker till, vänd er med förtroende till Temahallen!