Kontor

Utformningen av våra kontor och kontorshotell speglas av hög kvalité, där miljö är en av alla viktiga aspekter som vi kontinuerligt arbetar med och ständigt förbättrar. Fastighetsbyggnadens exteriör är även en viktig sida, eftersom den återspeglar företagets profil mot kunderna. Med våra unika och flexibla ramkonstruktioner kan vi erbjuda många olika typer av material, från glas till tegel och det utan att behöva ge avkall varken på utseendet eller på kvalitén.