Lager

Dagens moderna lagerhallar för lagerhantering kräver stora, flexibla och öppna ytor för att snabbt kunna anpassa flödet. Med Temahallens ramkonstruktion kan du få en lagerhall utan eller med några få invändiga pelare. Det gör att du på ett kostnadseffektivt sätt kan hantera gods och utnyttja värdefulla lagerytor.