Lantbruk

Temahallen har en lång tradition inom tillverkning av lantbruksbyggnader som till exempel ridhus, djurstallar och maskinhallar. En lantbruksbyggnad från Temahallen uppfyller de höga byggnadskraven som ställs på dagens moderna hallbyggnader. Genom ett fortlöpande kvalitetsarbete och strävan efter förbättring kan Temahallen fortsätta att förfoga över de certifikat som krävs för att kvalitetssäkra en byggprocess för en lantbruksbyggnad.