Maskinhall

För att få ut en maximal inre yta i en maskinhall och med upp till 40 meter fri spännvidd rekommenderar vi i de flesta fall en ramkonstruktion med tvåledsram. Ramkonstruktionen finns i två utföranden: Standard eller låglutande ramkonstruktion. En maskinhall från Temahallen har också längre raka ben upp till förstärkningen vid övergången till takbalken. Det är denna konstruktion som gör det möjligt att tillverka en maskinhall med en större inre yta.