Grundläggning

Prefabricerade plintar

Består av plintar och längsgående sockelelement. Plintarna är tillverkade av betong och är speciellt utformade för att ta upp laster från överbyggnad av Temahallens pelarstomme samt utgöra upplag för sockelelementen. Möjlighet finns också att kombinera plintar och prefabricerade väggelement, på så sett erhålla en flexibel, gedigen och miljöanpassade lösning. 

Betongplatta

Dagens betongplattor gjuts med cellplastisolering under plattan. Även kanterna runt om är isolerade vilket gör att värmeförlusterna genom betongplattan blir obefintliga.

Genom att placera tjock isolering under betongen hålls fukt borta från betongen. Den varma inomhusluften når ner till betongen och torkar ut byggfukten som finns i betongen. 

Att anlägga en grund som är väldränerad före gjutning av plattan gör att man slipper fuktskador från regnvatten och snösmältning