Våra stålstommar

Den höga kvaliteten i Temahallens egentillverkade stålstommar och produktionsmetod gör att ramen får en slank och robust konstruktion.

Våra stålstommar har

  • Högsta stålkvalitet
  • Slankare konstruktion
  • Längre livslängd

Tvåledsstomme

Tvåledsram med mittpelare

Våra stålstommar ger

  • Flexiblare användningsområden
  • Större fri golvyta
  • Luftig interiör

Fackverk

Omvänt sadelfackverk

Sadel fackverk

Nockat fackverk

Olika typer av stålstomme

Vi tillverkar själva våra stommar i Temahallens fabrik i Vinslöv. Det medför att vi kan vara en opartisk partner vid diskussion kring val av ramtyp för ett byggprojekt.

Våra rekommendationer för byggnader

För byggnader upp till cirka 40 m fri spännvidd rekommenderar vi i de flesta fall en enkel konstruktion av stommen. För byggnader över ca 40 m fri spännvidd rekommenderar vi stålfackverk av olika utförande.

Temahallens Slimlinestomme

Fördelar med slank ramkonstruktion

Konstruktionen ger raka ben upp till förstärkningen vid övergång till takbalken (Voten), samt en minimal inskränkning av innerhöjden i hallen. En högre fri höjd upp till voten är mycket positivt, inte minst i en ridhall. I djurstall vill man ha raka ben till ca 1,5 m för att kunna bygga avskärmning mot liggbås eller gödselgång.

Stommens dimensioner är kalkylerade av Temahallen med B=20 m, H=4,3 m och snözon 2.0. Taklutning 18 grader. Mått inom parentes är enligt Ridsportförbundets rekommendationer ”Bygga för häst”. OBS! För att uppfylla kraven från Ridsportförbundet bör du alltid kontrollera ovanstående mått med din leverantör.

Temahallens Slimlinestomme överträffar Ridsportförbundets rekommendationer "Bygga för häst" - Se minimått i röd text inom parentes och jämför.