Temahallen

Temahallen är ett dotterbolag till Malmsten AB med produktionsanläggning och huvudkontor i Vinslöv i norra Skåne. Temahallen har också ett regionkontor i Eskilstuna, som tar hand om våra kunder i mellersta och norra Sverige. Inom företaget finns mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av stålstommar och försäljning av kompletta stålbyggnader för olika användningsområden. 

Temahallen säljer kompletta byggsatser för byggnader med våra egentillverkade stålstommar. Övrigt material som väggar, tak, portar, dörrar och fönster m.m. köper vi in från ledande kvalitetsföretag i branschen.

Temahallen är ett känt varumärke i Sverige som står för lång erfarenhet inom branschen och hög kvalitet på alla ingående komponenter i våra hallar. För våra kunder innebär det att de får en byggnad som står sig väl i många år. Varumärket Temahallen är nog mest känt inom lantbrukssektorn, genom leveranser av mer än tusen ridhallar, maskinhallar, stallbyggnader etc. under årens lopp. Idag levererar vi dock allt fler industribyggnader, och enligt våra kunder upplevs vi som en kompetent, seriös och flexibel tillverkare, med korta beslutsvägar, vilket underlättar byggprocessen.

På Temahallen handlar det inte om automatiserad stor volymproduktion av standardramar, utan vår största tillgång är mångsidigheten. Denna egenskap har vi tack vare vår yrkesskickliga personal med lång erfarenhet, som kan tillverka olika typer av stålramar - helt enligt våra kunders önskemål. Våra stommar tillverkas av stål av högsta kvalitet från de ledande stålverken i Europa och vi tillverkar alla typer av stommar. Vi kan klä in våra byggnader med alla de olika typer av nya material som ständigt utvecklas.

Traditionellt har Temahallen arbetat med trapetskorrugerad plåt på oisolerade och isolerade byggnader, men idag finns det många intressanta alternativ, som sandwichpaneler, betongelement, etc. Vi kan erbjuda produkter från de ledande leverantörerna inom de olika produktområdena.

Kort sagt är en leverans av en byggnad från Temahallen en garanti för yrkeskunnande och kvalitet, vilket kommer våra kunder tillgodo.