Så här fungerar det

Efter dina kontakter med Temahallens säljare, via telefon, e-post, brev eller personliga möten och du beslutat dig för att välja en Temahall, startar en administrativ och teknisk process hos oss. Vi illustrerar de olika stegen i processen hos oss från avtal till färdig byggnad i nedanstående bildcirkel. Syftet med processen är att kvalitetssäkra alla moment hela vägen från byggstart till färdig leverans.

 

1. Avtal

När Du ringer eller via e-post ställer en förfrågan till Temahallen, sänder vi en offert som är beräknad enligt våra diskussioner och dina önskemål om hur byggnaden ska se ut. Vi bifogar också lite övrig information om Temahallen och våra byggnader. Detta är en självklar service från oss och innebär inga som helst åtaganden från din sida. Om det dyker upp frågor om bygglov, brandkrav, energiberäkningar hjälper vi dig även med detta. När Du bestämt dig för en Temahall, upprättar och skriver någon av våra säljare kontrakt med dig och därefter påbörjas den vidare handläggningen av ditt byggprojekt. Du ska också be din bank att upprätta en s.k. spärrförbindelse eller bankgaranti som skickas till Temahallen snarast möjligt efter att kontraktet skrivits under. Efter kontraktsskrivningen upprättas en betalningsplan.

2. Konstruktion

Säljavdelningen lämnar nu över ditt byggprojekt till Byggprojektavdelningen där vi går igenom alla detaljer i ditt projekt. Eventuellt kontaktar vi dig om det finns några oklarheter. Våra erfarna Tekniker projekterar din stålhall och specificerar allt material som behövs till ditt bygge, samt beställer detta hos våra leverantörer. Dimensionering och konstruktion av stålstommen, utförs enligt Eurocode samt gällande version av NADS (nationella anpassningar av Eurocode). Före byggstart levereras bygghandlingarna för ditt projekt.

3. Produktion

I de flesta fall är det så kallade 2-ledsramar som vi levererar till stommen. Stommen bistår av 2 typer av ramar, s.k. fribärande ramar och gavelramar. Dessa ser lite olika ut. Produktionen börjar med att vi tar in stålbalkar från vårt lager och kapar dem i rätt längder. Balkarna tillpassas så att de får rätt vinkel, beroende på taklutningen. Därefter tillverkas rambenen och takbalkarna genom att man skär upp längs en fläns och svetsar in en 3-kantig förstärkningsplåt i "knäet" vid takfoten mellan rambenet och takbalken. Varje ram består av 2 bendelar och 2 takdelar som monteras samman med bultförband. Därför svetsar man på fot, och knäplattor samt livförstärkningar. Fästöron för vägg- och takreglar svetsas på. Därefter går ramarna till blästring och målning och därefter är de klara för leverans till dig enligt den tidplan vi kommit överens om.

Temahallen tillverkar även fackverskonstruktioner för stora spännvidder.

4. Leverans av plintgrund

Plintgrunden levereras efter överenskommen tidplan och du har gjort i ordning marken där byggnaden ska stå, samt minst 3-4 meter utanför. Du har också i förväg schaktat för plintar och kantbalk efter de ritningar och anvisningar du fått. Plintar och kantbalkar monteras och hela grunden justeras in så att den passar exakt till stålstommen. Det brukar avtalas om en eller två veckor innan stomleveransen kommer för att du ska hinna återfylla och packa kring plintar och kantbalk. Om du själv om besörjer grundläggningen, skickar vi ingjutningsgods som behövs för montage av stålstommen.

5. Leverans av övrigt material

Före leverans av stålstomme, levereras en del material, som bl.a. takåsar, skruv etc. som behövs vid montage av stålstommen. Även plåt/ trävirke, takavvattning, dörrar, portar m.m. levereras. Eftersom vi inte finns på plats, behöver vi din hjälp för att lossa detta material. Varje leverans aviseras i god tid till dig så att du kan ordna med lossningshjälp. Om det skulle behövas så ser du naturligtvis också till att skydda byggmaterialet så att det inte blir förstört av regn och snö.

6. Leverans av stomme

Montage av stålstomme ingår alltid i vårt pris och vi kan också om besörja färdigmontage av byggnaden.
Leverans av stålstomme omfattar kranbil med förare-/ montageledare (1 man).
Om du själv ska om besörja färdigmontage av hallen, så måste det finnas 2-3 man som är vana vid arbete på höjd, som ska hjälpa till att bulta samman ben och takdelar, bulta ramarna på plats och sätta ett antal takåsar för att stabilisera byggnaden. Det ska också finnas en terränggående saxlift och ytterligare material som anges i vår Leveransbilaga. Bilaga: 20100601A.
Temahallen kan även om besörja slutmontage av din hall.

7. Byggnation

Om slutmontage ingår av din byggnad, så finns vederbörande på plats när stålstommen levereras och han har med sig lift och erforderlig övrig utrustning.