Våra Stålramar

Den höga kvaliteten i våra egentillverkade stålramar och Temahallens produktionsmetod gör att ramen får en slank och robust konstruktion.

Temahallens Slimlinestomme

Temahallens Slimlinestomme överträffar Ridsportsförbundets rekommendationer "Bygg för häst" - Se minimått i röd text inom parentes och jämnför.

Fördelar med slank ramkonstruktion
Konstruktionen ger raka ben upp till förstärkningen vid övergång till takbalken (Voten), samt en minimal inskränkning av innerhöjden i hallen. En högre fri höjd  upp till voten är mycket positivt, inte minst i en ridhall.  I djurstall vill man ha raka ben till ca 1,5 m för att kunna bygga avskärmning mot liggbås eller gödselgång.


Våra Stålramar har Våra stålramar ger
Högsta stålkvalitet
på stombalken
Flexiblare användningsområden
Slankare konstruktion Större fri golvyta
Längre livslängd Luftig interiör

Tvåledsram

Fackverk

   
Tvåledram med mittpelare Omvänt sadelfackverk
Tvåledsram med mittpelare Omvänt sadelfackverk
Tvåledsram låglutande Sadel fackverk
Tvåledsram låglutande Sadelfackverk
Tvåledsram Nockat fackverk
Tvåledsram Nockat fackverk

Olika ramtyper
Vi tillverkar själva våra ramar i Temahallens fabrik i Vinslöv.
Det medför att vi kan vara en opartisk partner vid diskussion kring val av ramtyp för ett byggprojekt.


Våra rekommendationer för byggnader
För byggnader upp till ca 40 m fri spännvidd rekommenderar vi i de flesta fall en enkel ramkonstruktion. För byggnader över ca 40 m fri spännvidd tillverkar vi fackverksramar av olika utförande.