Loading...
Temahallen - Svensktillverkat

Temahallen – Ditt självklara val av halleverantör

Vi på Temahallen vill vara ditt självklara val när du ska bygga din hallbyggnad. För vi förstår våra kunder, och med det hittar vi tillsammans den bästa lösningen för just dig. Mer än 35 år i branschen skapar kunskap, erfarenhet, trygghet och kvalitet för våra kunder. Det är vi väldigt stolta över.

Vi tillverkar våra stålstommar själva i våra moderna och fräscha lokaler i Vinslöv. Det gör oss extra unika med svensktillverkade stålstommar. Detta gör att vi har en större flexibilitet kring hur du vill att din hall ska se ut.

Hos oss kan man välja att vi gör slutmontaget av din hallbyggnad. Vi har våra egna montageteam och montageledare så är våra kunder trygga genom hela byggprocessen. Ni kan också välja att få sin hallbyggnad i så kallad byggsats och lösa monteringen på egen hand.

Vi hjälper även till med att ta fram plan- och fasadritningar till eventuella bygglov, samt handlingar till startbesked.

Funktionella hallbyggnader av högsta kvalitet

Vi levererar idag alla typer av hallar, exempelvis industrihallar, bilhallar, maskinhallar, ridhus, idrottshallar med mera, där fokus alltid är kvalitet och funktion.

Idag samarbetar vi med de största leverantörerna kring portar, dörrar, fönster och plintar så vi vet att våra kunder får det bästa när de bygger. Med tanke på att vi bygger så mycket hallar så kan vi också pressa priserna för våra kunder. Vi vet att det kan vara svårt att veta hur man ska bygga samt hur hela byggprocessen ser ut, men där kommer ni få hjälp av oss. Vi bygger tillsammans.

Våra erfarna rådgivare hjälper er att få er hallbyggnad så som ni önskar, samt efter den budget ni har. Likaså ser vi till att allt byggs efter alla gällande byggnormer, det ger en trygghet.

Så tveka inte att höra av er till oss eller fyll i en offertförfrågan, vi står redo för att hjälpa just er.

Välkomna till oss!

Team Temahallen

Vår EPD – Engagemang för en hållbar framtid

Som en av Sveriges ledande leverantörer av stålhallar känner vi oss stolta över att ha slutfört vår EPD (Environmental Product Declaration), en miljövarudeklaration som beskriver våra produkters miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Hållbarhet och cirkulärt byggande är en väldigt viktig faktor för att spara på moder jords resurser. I stort sett alla ingående delar i en Temahall är återvinningsbara och byggkomponenter kan återanvändas.

// Magnus Petersson, VD Temahallen

Lång erfarenhet

Över 35 år av leveranser och projektering av byggnader och konstruktion.

Hållbarhet & cirkulärt

Hållbarhet och cirkulärt byggande är en väldigt viktig faktor för att spara på moder jords resurser.

Ständiga förbättringar

Vår strävan att bli bättre, förfina, att hitta nya lösningar är en process som pågår hela tiden.

Temahallens utbud av stålbyggnader

Temahallen - Industri- & kontorshall

Industri- & kontorshallar

Temahallen - Lager- & logistikhall

Lager- & logistikhallar

Temahallen - Sport- & padelhall

Sport- & padelhallar

Temahallen - Butiks- & bilhall

Butiks- & bilhallar

Temahallen - Ridhus & stall

Ridhus & stall

Temahallen - Lantbruk

Lantbrukshallar

Samarbetspartners & varumärken

Temahallen levererar kompletta stålhallar för flexibla lösningar!