Idrottshallen Kvarnbergshallen i Stockholm

Idrottshallen i Huddningen utanför Stockholm är en stålhall som uppfyller kravspecifikatioen för miljöbyggnad silver.