Temahallen har högsta och bästa kreditklass

För att få klassning 5 krävs ett långsiktigt och stabilt arbete.

 

Bakom kreditklassningen finns en avancerad beräkning, som tar hänsyn till många ekonomiska och historiska parametrar.

Kreditklass fem är ett intyg på att Temahallen har högsta kreditvärdighet och är ett välskött företag.

 

Läs mer på SYNA.SE