Loading...

Kombinerat kontor och lager

Att bygga en kombinerad kontors- och lagerlokal är både kostnadseffektivt och smart utifrån ett logistiskt perspektiv. Våra välplanerade kontorsbyggnader med tillhörande lager optimerar arbetsflödet och ökar såväl produktivitet som effektivitet. Vi har lång erfarenhet av att bygga prisvärda och högkvalitativa kontors- och lagerlokaler helt utifrån kundens önskemål. Med egentillverkade stålstommar i svenskt stål kan vi leverera flexibla och verksamhetsanpassade lösningar av högsta kvalitet. När det handlar om kostnadseffektiva bygglösningar för kombinerade kontors- och lagerlokaler så är Temahallen bäst i klassen. Låt oss räkna på ert nästa byggprojekt!

Optimerade ytor och låg energiförbrukning

Vi skapar högfunktionella och inspirerande miljöer som lyfter alla typer av verksamheter. Hos oss får du hjälp med planritningar och kreativa förslag på hur din verksamhet kan optimeras. Genom att kombinera kontor och lager så förenklas logistik, transport och företagsklimat. Våra isolerade kontorshallar med stålstomme har låg energiförbrukning och kan skräddarsys för all typ av lagerhållning. Ta nästa steg i er expansionsfas med hjälp av oss på Temahallen.

Vi ser fram emot att höra från er!

Kundexempel

Kundresan

Vår beprövade process, från avtal till färdig byggnad

Steg 1 – Avtal

Efter samtal med dig som kund om hallens placering, utformning och övriga önskemål får du en offert. När du har accepterat den skickar vi avtalshandlingar för signering.

Steg 2 – Bygglov

Om projektet omfattas av bygglov hjälper vi dig med tillämpliga handlingar för denna process.

Steg 3 – Konstruktion

Projekteringen startar och våra tekniker arbetar fram konstruktionsritningar, dimensionerar och beställer material.

Steg 4 – Produktion

I nästa steg börjar produktionen, efter de produktionsritningar våra tekniker har arbetat fram.

Steg 5 – Leverans plintgrund

Nu monterar grundleverantören plintar och kantbalkar. Även annan typ av grundläggning kan vara aktuellt, exempelvis betongplatta på mark.

Steg 6 – Leverans av övrigt material

I steg 6 kommer allt annat byggmaterial som takåsar, väggreglar, plåt och isolering till byggplatsen.

Steg 7 – Leverans stomme

Nu börjar hallen ta form, Temahallen levererar stommen och montörerna påbörjar montaget.

Steg 8 – Byggnation

Nu är det dags för montering av allt avtalat material. När överenskommet arbete är utfört, all slutdokumentation är framtagen och besiktning är utförd kan hallen tas i bruk.

Tillsammans optimerar vi lagerhallens layout!