Integritet & GDPR

Temahallens målsättning är att följa de regler och lagar som gäller för personuppgiftsskydd. Policyn hjälper dig bland annat att förstå vilken information vi samlar in och hur denna används. När du lämnat personuppgifter till oss samtycker du till behandling av dina uppgifter enligt denna policy av Temahallen och våra samarbetspartners.

Temahallens verksamhet består huvudsakligen av försäljning/tillverkning av stålbyggnader samt försäljning av stålprodukter och entreprenörstjänster inom byggbranschen såsom grundläggning och projektering. Vår kundbas består uteslutande av företag. Din integritet är viktig för oss därför behandlar vi dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Med personuppgifter menas den information som kan knytas till en identifierbar fysisk person. Exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer. Temahallen AB är personuppgiftsansvarig av hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Information som samlas in är den du självmant förser oss med och är enbart av nödvändig karaktär för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Detta kan innebära information som delges av er för att Temahallen ska kunna offerera en produkt, kontaktformulär på hemsidan eller för att upprätthålla en affärsuppgörelse mellan dig som kund och oss som leverantör. Ingen information delges till tredje part i syfte att sälja eller marknadsföra ovidkommande produkter som inte är i enlighet med vår affärsrelation.

Personuppgifter som behandlas är krypterade under hela sin livslängd i säkerhetskontrollerade system och tas bort om inget arkiveringskrav eller andra syfte och lagar föreligger. Exakt vilken typ av personuppgifter som omfattas beror på vilka uppgifter du valt att registrera.

Information som vi samlar in:

Webbplats

När du besöker vår webbplats ger du oss viss information till exempel din IP-adress, webbläsare, enhetstyp (Dator, telefon, osv.) och besökta sidor. Webbstatistiken används för att utveckla den tekniska funktionaliteten och användarupplevelsen av webbplatsen. Statistiken används även för att öka kännedomen om webbesökarnas behov såsom vilka produkter som efterfrågas eller andra behov som gör att kvaliteten på vår tjänst förbättras.

Automatisk information som samlas in sker via så kallade cookies eller kakor. De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies automatiskt. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Ingen personlig data samlas in.

Den personligt identifierbara informationen som du aktivt väljer att delge oss är för och efternamn, e-postadress och telefonnummer när du exempelvis använder dig av vårt kontaktformulär. Informationen som skickas in via kontaktformulär sparas i e-postform under 30 dagar eller efter upprättad kontakt. Därefter raderas informationen antingen automatiskt enligt tidsfristen eller manuellt inom angiven tid.

Rekrytering

Vid rekryteringsprocesser och anställning behandlar vi personuppgifter under den tid som är nödvändig för att kunna fullfölja processen eller återkomma vid framtida behov. Du kan alltid begära att få din information raderad eller ändrad. Se stycke ”Tillgång, uppdatering eller korrigering av personuppgifter” för tillvägagångssätt.

E-postkommunikation

Mellan kund och Temahallens personal för att exempelvis kunna utfärda offert, kontrakt och projektering. Personuppgifter i epost som kräver att Temahallen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag, förordning eller från myndighet.

Hur använder vi personuppgifter

  • Vid kontakt med samarbetspartners, myndigheter och organisationer som har ingått avtal med Temahallen för att fullfölja till exempelvis byggprocesser.
  • Vid nödvändig och affärsmässig epostkommunikation med dig som kund, samarbetspartners eller myndigheter.
  • För hantering av personal i syfte att kunna upprätthålla anställningsavtal, lönehantering och andra åtaganden som lagligen krävs av Temahallen som arbetsgivare gentemot sina anställda.

Skydd av personuppgifter

Alla uppgifter behandlas lagenligt med krypterade system inom EU antingen av Temahallen själva eller med samarbetspartners. Det kan förekomma att personuppgift behandlas med både stöd av verkställande av avtal, specifikt samtycke eller för att uppfylla rättsliga åtaganden. Innebörden innebär att även om en återkallning av uppgifter sker kan personuppgifterna ändå finnas kvar i syfte för andra ändamål.

Huvudsakligen behandlas dina uppgifter för att verkställa ett avtal där du är en part. Exempel på detta är offert, köpekontrakt eller andra avtal som gör att vi kan fullfölja vårt uppdrag. När personuppgifter lämnas till tredje part är denna personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som tredje part väljer samlar in. Temahallen fråntar sig ansvar för tredje parts behandling av personuppgifter och rekommenderar läsa berörda aktörers integritetspolicy för behandling personuppgifter.

Hur länge personuppgifter sparas

När du lämnat in uppgifter som kund eller vid rekryteringsprocesser sparas dina uppgifter under den tid som det är nödvändigt för att kunna fullfölja antingen våra egna eller våra samarbetspartners åtaganden mot dig. Därefter regleras uppgifterna med lämplig rutin antingen för radering, arkivering eller annan metod som krävs enligt lagstiftning. Information sparas inte längre än nödvändigt för att kunna utföra våra åtaganden mot både dig som kund, samarbetspartners eller rådande lagstiftning.

Tillgång, uppdatering eller korrigering av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Detta oavsett hur de har samlats in. Om denna information begärs ska det lämnas in en skriftlig begäran till Temahallen. Denna begäran ska enligt personuppgiftslagstiftningen skickas in med underskrift av dig per post till den adress som anges nedan. Begäran får inte skickas via e-post. Brevet märks med ”Personuppgiftsansvarig”.

Temahallen AB

”Personuppgiftsansvarig”
Föreningsgatan 18
288 31 Vinslöv

Din rätt till kontroll av personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifter om dig ska tas bort, kompletteras eller ändras. Du kan också begära att behandlingen av personuppgifter begränsas till vissa specifika ändamål.

Klagomål

Om man anser att ett företag bryter mot integritetslagstiftningen vänder du dig till Datainspektionen.

Ändringar i integritetspolicy

Temahallen reserverar sig rätten att göra förändringar i vår integritetspolicy eller procedurer när som helst när dessa ändringarna är nödvändiga för att uppfylla lagenliga eller tekniska krav. Ändringar i policyn utannonseras på vår hemsida.

Ändring träder i kraft omedelbart efter att de har lagts ut om inte annat anges i ändringen. Ändringarna blir gällande gentemot dig efter tidpunkt för ändringen av integritetspolicyn när du använder vår webbplats eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren.