Kundresan

Temahallen - Kundresan

Vår beprövade process, från avtal till färdig byggnad

Temahallens process för beställning och byggnation består av åtta steg:

  1. Avtal
  2. Delar av Bygglov
  3. Konstruktion
  4. Produktion
  5. Leverans plintgrund
  6. Leverans övrigt material
  7. Leverans stomme
  8. Byggnation

Processen är väl beprövad för bästa trygghet och effektivitet.

Temahallen - Kundresan
Steg 1 – Avtal

Efter samtal med dig som kund om hallens placering, utformning och övriga önskemål får du en offert. När du har accepterat den skickar vi avtalshandlingar för signering.

Steg 2 – Bygglov

Om projektet omfattas av bygglov hjälper vi dig med tillämpliga handlingar för denna process.

Steg 3 – Konstruktion

Projekteringen startar och våra tekniker arbetar fram konstruktionsritningar, dimensionerar och beställer material.

Steg 4 – Produktion

I nästa steg börjar produktionen, efter de produktionsritningar våra tekniker har arbetat fram.

Steg 5 – Leverans plintgrund

Nu monterar grundleverantören plintar och kantbalkar. Även annan typ av grundläggning kan vara aktuellt, exempelvis betongplatta på mark.

Steg 6 – Leverans av övrigt material

I steg 6 kommer allt annat byggmaterial som takåsar, väggreglar, plåt och isolering till byggplatsen.

Steg 7 – Leverans stomme

Nu börjar hallen ta form, Temahallen levererar stommen och montörerna påbörjar montaget.

Steg 8 – Byggnation

Nu är det dags för montering av allt avtalat material. När överenskommet arbete är utfört, all slutdokumentation är framtagen och besiktning är utförd kan hallen tas i bruk.

Temahallen levererar kompletta stålhallar för flexibla lösningar!

Kostnadsfri offert