Certifikat

Temahallen har flera certifieringar för att ge dig som kund en trygghet vid en affärsuppgörelse med Temahallen. Vi har certifikat på EN 1090-1, ISO 3834-3 CE/1505, SBS, AAA och CE/1505.

Standarden omfattar bärande delar av stål och aluminium. Prestandadeklaration och CE-märkning är obligatoriskt för dessa produkter sedan den 1 juli 2014.

SS-EN 1090-1 gäller för bärverksdelar i stål och aluminium som tillverkas i verkstad. Produkterna måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta när de säljs. Verkstaden måste vara certifierad mot standarden för att kunna deklarera och märka produkterna.

För utförandet gäller, både i verkstad och på byggarbetsplatsen, standarden SS-EN 1090-2 för bärverksdelar av stål och standarden SS-EN 1090-3 för bärverksdelar av aluminium.

Standarden SS-EN 1090-1 innehåller inga egna regler för dimensionering eller tillverkning. Krav för dimensionering finns i eurokoderna och i de nationella valen som anges i Boverkets föreskrift EKS.

Se certifikatet (PDF)

Standarden innebär att man uppfyller den normala kvalitetskrav för smältsvetsning till stålkonstruktioner och statiskt belastade konstruktioner i stål.

Se certifikatet (PDF)

CE-märket är EUs märke för bestyrkande att vissa grundläggande egenskapskrav är deklarerade. Företaget ska efter godkänd certifiering utfärda en Prestandadeklaration och CE-märka produkten i enlighet med EU’s Byggproduktförordning.

De olika staterna inom EU skall, efter prövning, anmäla (notifiera) kompetenta organ för detta i respektive land till EU- kommissionen. De anmälda organen får härvid ett anmälningsnummer som skall återfinnas i anslutning till CE-märket på tillverkardeklarationer och CE-märkes-informationer där organet medverkat.

Nordcert har tilldelats nummer 1505. Efterhand kommer CE-märket att krävas på allt fler produkter. CE-märket används som produktmärke.

Temahallen levererar kompletta stålhallar för flexibla lösningar!

Kostnadsfri offert