Bra att veta

Snölastzoner

Sverige är indelat i olika snölastzoner som påverkar byggnadens konstruktion. På Boverkets hemsida kan du se vilken snölast som ska användas när dimensionerande snölast bestäms på en viss plats. Här kan du se Boverkets karta över snölastzoner. Snölasten avser den snölast på mark som i genomsnitt återkommer en gång per 50 år.

Boverkets hemsida kan du se vilken snözon du eventuellt ska bygga i.

Vindlastzoner

Sverige är även uppdelat i olika vindlastzoner, då det blåser olika mycket i Sverige. Detta påverkar hur vi sedan dimensionerar stommen och din byggnad.

Boverkets hemsida kan du se vilken vindlastzon du eventuellt ska bygga i.

Stomme, plintar och konstruktion ska utformas och dimensioneras utifrån de påfrestningar som kan uppstå av den terrängtyp där byggnaden uppförs. Vi är med er genom hela processen och ser till att alla rätta beslut fattas. En viktig del är att vi tittar på var din hall ska byggas, det vill säga hur terrängen ser ut.

Är det stora öppna fält runt om eller nära hav och sjö så är chansen till mer vind större och detta påverkar hur vi sedan dimensionerar din byggnad. Nedan ser ni de olika terrängtyperna.

Hur ser det ut hos dig?

Temahallen - Terrängtyp 0

Terrängtyp 0

Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav (närmare än två kilometer).

Temahallen - Terrängtyp I

Terrängtyp I

Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder.

Temahallen - Terrängtyp II

Terrängtyp II

Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrets höjd.

Temahallen - Terrängtyp III

Terrängtyp III

Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrets höjd (till exempel byar, förorter, skogsmark).

Temahallen - Terrängtyp IV

Terrängtyp IV

Område där minst 15 procent av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är över 15 meter.

Temahallen - Bärlager

Vi vill att du som kund ska veta vad som är ett bra körbart bärlager.

Detta byggs upp i olika lager och bör göras rätt från start. För kommer vi ut och ska påbörja arbetet och markabetet inte är gjort enligt kravbild så kan det innebära extra kostnader för dig som kund, och det vill vi motverka förstås.

Bärlagret ska bidra med bärighet, och samtidigt vara ett lite billigare material än slitlagret. Större stenar och därmed mindre jämnhet accepteras jämfört med slitlagret, men det ska vara jämnare än förstärkningslagret. Viktigast i ett renodlat bärlager är att det finns lika mycket material i alla kornfraktioner, det vill säga att materialet har en jämn kornkurva, så att det går bra att packa till hög densitet.

Slitlager används mest när man anlägger vägar eller om man inte ska gjuta i till exempel en maskinhall, allt för stabilt och bra golv.

Läs mer om bärlager

Det är idag väldigt vanligt att installera solceller på sin nya hall. Det är då viktigt för oss att veta om detta är planerat då det innebär mer laster på taket vilket vi tar hänsyn till. Vi kan förbereda din hall för solceller genom att förstärka konstruktionen. Du får inte installera solceller på en hall som inte är förberedd och dimensionerad för de laster som solceller innebär. Solceller ger en lägre och jämnare energikostnad, en minskad miljöpåverkan, minskat underhåll och ökar värdet på anläggningen.

Energimyndighetens hemsida finns mer information om solceller på tak.

Som byggherre ansvarar du för arbetsmiljön. Detta kan verkligen låta jobbigt och krångligt men lugn, vi på Temahallen kan ta detta ansvar. Om Temahallen ska ansvara för detta så tillkommer det en kostnad, men det kan det verkligen vara värt. När vi tar detta ansvar så är detta för vårt bygge och montageteam, inte andra som ni hyr in som exempelvis elektriker med mera. Dock brukar hantverkare ha detta själva så det är oftast inga problem.

Som alltid hjälper vi på Temahallen er med detta.

Temahallen - BAS-P / BAS-U

När behövs BAS-P/BAS-U?

Egentligen för alla typer av byggnadsarbeten, underhåll, markarbeten, renovering, sanering och dränering. Det är alltid Byggherrens ansvar i grunden att se till att arbeten som erfordrar en byggarbetsmiljösamordnare har en och det är byggherren som utser samordnarna.

Vad är BAS-P / BAS-U?

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt.

BAS-P

BAS-P är den person som har ansvar för arbetsmiljön under planeringsfasen av ett byggprojekt. När du jobbar inom planeringsfasen är det ditt jobb att se till att förutsättningarna för en bra arbetsmiljö finns eller kommer att finnas på plats när arbetet startar. Till exempel måste en arbetsmiljöplan vara färdigställd innan byggprojektet kan påbörjas.

BAS-P kan på så sätt likställas med en projektledare som avgränsats till de förebyggande arbetsmiljöaspekterna av ett byggprojekt. Förutom att lägga en plan för byggarbetsmiljön är det ditt ansvar att se till att informationen kring arbetsmiljön mellan parter som arkitekt, byggarbetare och byggherre når varandra. Under planeringsfasen är det du som har ansvaret för att alla parter är informerade om upplägg och förändringar kring arbetsmiljön, arbetarnas säkerhet samt andra eventuella risker på byggarbetsplatsen.

BAS-U

BAS-U är den person som har fått förtroendet att ansvara för arbetsmiljön under utförandefasen. Som BAS-U person tar ditt arbete vid där BAS-P slutar Även om det ofta förekommer ett visst överlapp mellan de två faserna. Enkelt uppdelat börjar ditt arbete vid det första spadtaget. Nu är det ditt jobb att se till att alla som vistas på, eller på annat sätt har med byggarbetsplatsen att göra, följer den arbetsmiljöplan som tagits fram i planeringsfasen.

Du kommer kontinuerligt att göra riskbedömningar och se till att arbetsplatsen förblir säker för dina kollegor. Om problem uppstår är det upp till dig att lägga en handlingsplan för hur ni ska åtgärda detta. Du har också som uppgift att se till att arbetsmiljöplanen alltid är tillgänglig för alla parter på byggarbetsplatsen. Men din absolut viktigaste uppgift är att se till att inga onödiga risker tas och att säkerheten för dina kollegor alltid sätts först.

För att sammanfatta: ansvarsområdena avser alltså en planeringsfas (innan bygget på börjas) och en utförandefas (när bygget påbörjats) även om viss överlapp mellan faserna är vanligt. Om du har ansvar för en av faserna görs en överlämning från planering till utförande.

Läs mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Som byggherre behöver du se till att tillhandahålla en personalliggare. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen. Nu tänker du säkert; ännu en sak att hålla i! Detta är inte jobbigt utan det finns smarta appar att ladda ned, eller om man vill åka och hyra en på exempelvis Ramirent eller liknande.

Vi på Temahallen kommer förstås hjälpa er på vägen, och hjälpa er med valet av personalliggare.

Exempel på digitala appar för personalliggare:

Skatteverkets hemsida finns mer information om personalliggare inom bygg.

Temahallen levererar kompletta stålhallar för flexibla lösningar!

Kostnadsfri offert