Loading...

Plint & grundläggning

Plintgrunder

De flesta av våra kunder beställer sina byggnader med en plintgrund, där plintar, sockelbalk och annat ingår. Detta är ett tryggt och effektivt sätt att bygga eftersom plintarna dimensioneras efter just kundens förutsättningar. Det gör att du som kund får den bästa grunden för din investering.

Vi tar våra plintgrunder från K-Prefab (tidigare Finja), som garanterar er bästa kvalitet.

Som beställare ligger markarbetet på dig. Det innebär att du måste gräva för plintarna innan vi kommer. Ni kommer få en utförlig ritning som visar var plinthålen ska vara placerade. Ritningen kommer cirka två veckor före plintleverans. Man kan tycka att det är kort inpå själva plintleveransen, men det är inte bra att plinthålen står öppna för länge heller, med tanke på risk för regn eller liknande.

Ibland kan vi lösa så att plintgrunden kan levereras tidigare: Det kan vara bra om man har till avsikt att exempelvis gjuta en platta. Om ni har speciella önskemål så är det bara att höra av sig till våra rådgivare som jobbar med detta dagligen. Hur markarbetet i och utanför hallen bör vara ser du längre ned på denna sida.

Vilka plintar ska just ni ha och hur ser de ut?

Era plintar tas fram genom dimensioneringar efter just era förutsättningar så som snözon, vindlastzon, terrängtyper med mera. Detta jobb gör förstås vi åt er.

Se olika typer av plintar

Grundläggningar

Prefabricerade plintar består av plintar och längsgående sockelelement. Plintarna är tillverkade av betong och är speciellt utformade för att ta upp laster från överbyggnaden. Möjlighet finns också att kombinera plintar och prefabricerade väggelement, på så sett erhålla en flexibel, gedigen och miljöanpassade lösning.

Använder man sig av en plintgrunda så kan i stort sett hela hallbyggnaden monteras innan man gjuter betonggolv. Med detta tillvägagångsätt skyddar man den ny-gjutna betongen från väder och vind.

Plintarna dimensioneras enligt eurocode och optimeras för just ditt projekt. Plintgrunden är mycket rationell och enkel att montera.

Betongplatta på mark

Det kan finnas omständigheter som gör att man inte kan använda sig av en prefabricerad plintgrund. Alternativet är att man gjuter en kantförstyvad betongplatta eller platsgjutna fundament.

Tillval

Vi hjälper dig gärna!

 • Temahallen - Foto saknas
  Rådgivning, Försäljning & Marknad

  +46 44 33 70 77

 • Temahallen - Foto saknas
  Rådgivning & Försäljning

  +46 512 30 13 27

 • Temahallen - Ulf Tholander
  Rådgivning & Försäljning

  +46 44 33 70 70

 • Temahallen - Foto saknas
  Rådgivning & Försäljning

  +46 44 33 70 62

Bra att veta

Välj typ av stålhall

Bärlager

Temahallen - Bärlager

Vi vill att du som kund ska veta vad som är ett bra körbart bärlager.

Detta byggs upp i olika lager och bör göras rätt från start. För kommer vi ut och ska påbörja arbetet och markabetet inte är gjort enligt kravbild så kan det innebära extra kostnader för dig som kund, och det vill vi motverka förstås.

Bärlagret ska bidra med bärighet, och samtidigt vara ett lite billigare material än slitlagret. Större stenar och därmed mindre jämnhet accepteras jämfört med slitlagret, men det ska vara jämnare än förstärkningslagret. Viktigast i ett renodlat bärlager är att det finns lika mycket material i alla kornfraktioner, det vill säga att materialet har en jämn kornkurva, så att det går bra att packa till hög densitet.

Slitlager används mest när man anlägger vägar eller om man inte ska gjuta i till exempel en maskinhall, allt för stabilt och bra golv.

Ett bra körbart bärlager

Som sagt är har alla olika förutsättningar på sin mark, då det kan vara berg, sjöbotten eller liknande, och det är det ni måste utgå från.

0/32 mm är bra underlag. Ha ett lager på cirka 20–30 centimeter beroende på just era markförhållande. Har ni sämre markförhållande så kan ni bygga lite mer från grunden, då lägger ni förstärkning 0/90 mm i botten för att sedan lägga ett lager på 5–10 centimeter med 0/32 mm ovanpå, viktigt att detta packas eller paddas för bästa resultat. Även en markduk kan behövas ingå i uppbyggnaden för att skilja gamla och nya massor åt.

Vilken åtgång krävs?

Räkna med cirka 1 650 kilo/m³ för bärlager 0/32 mm och cirka 1 700 milo för 0/90 mm. Kan vara bra att ta till några procent för packningsgrad och yta utanför själva byggnadsytan. När vi kommer med stommen så kör vi inne i den tänkta hallen och då är det viktigt att det håller. Samtidigt så kör man med saxliftar för att sätta takåsar vilket gör att bärlager måste vara bra ända ut i kanterna. Annars är risken stor att liftarna sjunker och blir fast.

Vid plåtfasad ska det vara hårdgjort och körbart för saxlift 4,00 meter utanför runt hela hallen, så vi kan göra väggmontaget på bästa sätt.

Vid sandwichpaneler eller betongelement så behöver vi ha cirka 10,00 meter runt hallen. Även upplagsplatser för byggmaterial kan behöva markförstärkning.

Viktigt att tänka på: Matjord, makadam och singel ska inte användas som översta lagret i bärlager.

Ni är förstås välkomna att höra av er vid frågor eller funderingar.

OBS! Dessa anvisningar gäller som princip. Det åligger alltid din markentreprenör att projektera och ombesörja så att uppbyggnaden inför hallmontage är tillfyllest.

Typer av plintar

P21

Temahallen - Plint P21

För ramar. Stommar av stål eller limträ. För gavelplintar och smala byggnader.

Mått:
 • Bottenplatta 1 180×1 500 mm
 • Höjd 1 300 mm
 • Vikt 1 300 kg
Schakt:

Då man ska få ner plinten enkelt och bra så bör man gräva 2 000×1 700 mm. Plinten är 1 300 mm hög, så gräv cirka 1 300–1 500 mm djupt, då man i botten av gropen ska fylla med sand, grus eller singel. Fyllningstjockleken ska vara minst 100 mm efter packning. När plinten är placerad ska cirka 200–300 mm vara över markytan. Det betyder att hålet egentligen bara är cirka 1 000 mm när man packat bottenytan med material.

P31

Temahallen - Plint P31

För ramar. Stommar av stål eller limträ. För gavelplintar och mellanstora byggnader.

Mått:
 • Bottenplatta 1 200×2 150 mm
 • Höjd 1 300 mm
 • Vikt 1 900 kg
Schakt:

Då man ska få ner plinten enkelt och bra så bör man gräva 2 650×1 700 mm. Plinten är 1 300 mm hög, så gräv cirka 1 300–1 500 mm djupt, då man i botten av gropen ska fylla med sand, grus eller singel. Fyllningstjockleken ska vara minst 100 mm efter packning. När plinten är placerad ska cirka 200–300 mm vara över markytan. Det betyder att hålet egentligen bara är cirka 1 000 mm när man packat bottenytan med material.

P41

Temahallen - Plint P41

För ramar. Stommar av stål eller limträ. För gavelplintar för mellanstora byggnader.

Mått:
 • Bottenplatta 1 500 x 2 350 mm
 • Höjd 1 300 mm
 • Vikt 2 100 kg
Schakt:

Då man ska få ner plinten enkelt och bra så bör man gräva 2 850×2 000 mm. Plinten är 1 300 mm hög, så gräv cirka 1 300–1 500 mm djupt, då man i botten av gropen ska fylla med sand, grus eller singel. Fyllningstjockleken ska vara minst 100 mm efter packning. När plinten är placerad ska cirka 200–300 mm vara över markytan. Det betyder att hålet egentligen bara är cirka 1 000 mm när man packat bottenytan med material.

P21

Temahallen - Plint P51

För ramar. Stommar av stål eller limträ. För gavelplintar för stora byggnader.

Mått:
 • Bottenplatta 2 000×2 400 mm
 • Höjd 1 300 mm
 • Vikt 3 100 kg
Schakt:

Då man ska få ner plinten enkelt och bra så bör man gräva 2 900×2 500 mm. Plinten är 1 300 mm hög, så gräv cirka 1 300–1 500 mm djupt, då man i botten av gropen ska fylla med sand, grus eller singel. Fyllningstjockleken ska vara minst 100 mm efter packning. När plinten är placerad ska cirka 200–300 mm vara över markytan. Det betyder att hålet egentligen bara är cirka 1 000 mm när man packat bottenytan med material.

P3

Temahallen - Plint P3

För ramar. Stommar av stål eller limträ. För gavelplintar eller vindkryss för stora byggnader.

Mått:
 • Bottenplatta 1 180×2 300 mm
 • Höjd 1 300 mm
 • Vikt 1 800 kg
Schakt:

Då man ska få ner plinten enkelt och bra så bör man gräva 2 900×2 500 mm. Plinten är 1 300 mm hög, så gräv cirka 1 300–1 500 mm djupt, då man i botten av gropen ska fylla med sand, grus eller singel. Fyllningstjockleken ska vara minst 100 mm efter packning. När plinten är placerad ska cirka 200–300 mm vara över markytan. Det betyder att hålet egentligen bara är cirka 1 000 mm när man packat bottenytan med material.

Temahallen levererar kompletta stålhallar för flexibla lösningar!

Kostnadsfri offert